Käytännöt

Käytännöt

PRIVACY POLICY

Click hee to read our Privacy Policy.

(Privacy Policy – Tikspac 1.1)

Eettinen käytäntö

TiksPac toimii korkeiden eettisten ja moraalisten arvojen mukaisesti. Tämä koskee sekä yrityksen omaa toimintaa että suhteita muihin osapuoliin.

TiksPacin korkeilla eettisillä ja moraalisilla arvoilla tarkoitetaan seuraavaa:

 • Rehellinen käyttäytyminen esimerkiksi työtovereita, kumppaneita, asiakkaita, tavarantoimittajia ja muita asianosaisia kohtaan.
 • TiksPacin henkilöstö ei saa toimia tavalla, joka voisi aiheuttaa vahinkoa yritykselle tai sen työntekijöille.
 • Kaikkien TiksPacin työntekijöiden on noudatettava kaikissa tilanteissa korkeita eettisiä standardeja. Tähän kuuluu myös avoimuus ja rehellisyys.
 • Kaikkien TiksPacin työntekijöiden on aina erotettava omat etunsa ja yrityksen etu, jotta eturistiriidoilta voidaan välttyä.
 • Yritystä koskevia luottamuksellisia tietoja ei saa paljastaa muille.
 • Jokaisen yksittäisen työntekijän (asemasta riippumatta) ja johtokunnan jäsenen vastuulla on estää sellainen toiminta ja käyttäytyminen, joka voisi heikentää TiksPaciin kohdistuvaa luottamusta.
 • TicsPacin jokaisen tason työntekijöillä on velvollisuus kohdella toisiaan kunnioittavasti.

Laatukäytäntö

TicsPac kehittää jatkuvasti tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeiden perusteella. Siten voimme säilyttää asiakkaidemme luottamuksen ja vahvistaa sitä.

Tämän vuoksi TiksPac:

 • keskittyy asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten täyttämiseen parhaalla mahdollisella tavalla
 • vakiinnuttaa pitkäaikaisia asiakassuhteita avoimen ja suoran kommunikaation avulla
 • työskentelee yhdessä sitoutuneiden ja erittäin ammattitaitoisten työntekijöiden kanssa
 • suorittaa toimeksiannot ajallaan ja laadukkaasti
 • ratkaisee aina asiakkaan ongelmat, jotta jokainen hanke voi toimia hyvänä suosituksena
 • luo hyvää yhteistyötä, josta koituu lisäarvoa kaikille asianosaisille.