Artikkelit

Yritysten yhteiskuntavastuu

Yritysten yhteiskuntavastuu

Yritysten yhteiskuntavastuu

Yritysten yhteiskuntavastuu (Corporate social responsibility, CSR eli yrityskansalaisuus tai kestävä/vastuullinen liiketoiminta)[1] on yritysten omavalvonnan muoto, joka sisältyy yrityksen liiketoimintamalliin. Yhteiskuntavastuu on itseohjautuva mekanismi, jossa yritys seuraa ja varmistaa itse, että se noudattaa aktiivisesti lakia, eettisiä periaatteita ja kansainvälisiä standardeja. Joissakin malleissa yritys soveltaa yhteiskuntavastuuta yli vaatimusten ja osallistuu ”toimiin, jotka vaikuttavat edistävän jotakin yhteistä hyvää, joka ulottuu yrityksen etujen ja lain vaatimusten ulkopuolelle”.[2][3] Yritysten yhteiskuntavastuun tarkoituksena on ottaa vastuuta yrityksen toiminnasta ja kannustaa tekoihin, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja sidosryhmiin, mukaan lukien asiakkaisiin, työntekijöihin, sijoittajiin ja yhteiskuntiin.